Opinions

La nostra opinió del RE2 remake es que es un bon joc